اربعین
اخبار سوریه
عراق
یارانه
کارت سوخت
برجام
اخبار فرهنگیان

میزان سوخت‌گیری با کارت سوخت آزاد کاهش یافت

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اعلام کرد از امروز شانزدهم مهر ماه، میزان سوخت‌گیری با کارت آزاد جایگاه عرضه سوخت در هر بار سوختگیری به 20 لیتر کاهش یافته است.

خبرپو به نقل از آخرین خبر:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اعلام کرد از امروز شانزدهم مهر ماه، میزان سوخت‌گیری با کارت آزاد جایگاه عرضه سوخت در هر بار سوختگیری به 20 لیتر کاهش یافته است.

میزان سوختگیری در هر بار، با کارت سوخت شخصی همان ۶۰ لیتر باقی مانده است.

کارت سوخت

ضمنا چنانچه به هر دلیلی مراجعه کنندگان، کارت سوخت به همراه نداشته باشند در تمام جایگاه‌ها کارت آزاد موجود است.
به این وسیله به هموطنان تاکید می‌شود برای سهولت در سوخت‌گیری از کارت سوخت شخصی خود استفاده کنند.

 


مرتبط:

برای ورود به سایت پیگیری کارت سوخت شخصی  najatracking.post.ir لطفا کلیک کنید

ورود به سایت پلیس +10 www.epolice.ir

 

پویشگر: خبرپو     منبع: آخرین خبر

۹:۵۰:۴۰ | سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۸ | Tuesday 08 / 10 October / 2019
آخرین اخبار روز