اربعین
اخبار سوریه
عراق
یارانه
کارت سوخت
برجام
اخبار فرهنگیان

واریز سود صندوق ذخیره فرهنگیان به حساب فرهنگیان بازنشسته

8 میلیارد تومان سود و سهم الشرکه صندوق ذخیره فرهنگیان به حساب فرهنگیان بازنشسته واریزشد.

خبرپو به نقل از صدا و سیما:

مدیر کل آموزش و پرورش استان در نشست کارگروه این صندوق گفت: این رقم به 698 فرهنگی ای که در فاصله زمانی مهر 97 تا پایان مرداد 98 بازنشسته شده و عضو صندوق ذخیره فرهنگیان هستند، پرداخت شده که اولین دریافتی آنان پس از بازنشستگی است.

پرداخت 8 میلیارد تومانی سود به فرهنگیان بازنشسته

واقعی با اشاره به عضویت 12 هزار و 349 نفر از فرهنگیان خراسان جنوبی در صندوق ذخیره فرهنگیان افزود: تا کنون 6 هزار و 485 نفر از این فرهنگیان میزان سهم الشرکه خود را به 5 درصد افزایش داده اند که این میزان نسبت به گذشته 53 درصد افزایش دارد.
وی گفت: صندوق ذخیره فرهنگیان هر ماه 3 تا 5 درصد از حقوق معلمان به استثناء برخی از ردیف‌هایی که در حکم آنان است را به اختیار خود معلمان کسر می‌کند و در بنگاه‌های اقتصادی متعلق به این صندوق مشارکت اقتصادی می دهد.


مدیر کل آموزش و پرورش استان با بیان این که سودی که از فعالیت‌های اقتصادی صندوق حاصل می‌شود، در پایان هر سال مالی، به حساب سهامداران واریز می شود افزود: براساس قانون، در صورت تسویه حساب اعضا، سه نوع پرداختی به آنان تعلق می گیرد که شامل حق‌السهمی که از حقوقشان کسر شده، سهمی که دولت داده و سودی که از سرمایه گذاری پرداخت شده است.


واقعی با اشاره به افزایش سودآوری فعالیت های اقتصادی صندوق ذخیره به هزار میلیارد تومان در سال تحصیلی گذشته، از معلمان شاغل و بازنشسته خواست از انصراف و تسویه حساب خودداری کنند .

 

پویشگر: خبرپو     منبع: صدا و سیما

۱۷:۴۰:۴۴ | شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸ | Saturday 12 / 10 October / 2019
آخرین اخبار روز