مرگ حمید و کودک 2 ساله از تشنگی و گرما در دلگان + عکس و فیلم اختصاصی

گرمای دلگان نفس گیر است