#پاسخ موشکی ایران #کالابرگ الکترونیک #غزه #پرسپولیس #استقلال #اخبار آموزش و پرورش

آخرین نظرسنجی انتخابات ریاست جمهوری 1400 ایران + نتایج نظرسنجی انتخابات


زمان شروع نظرسنجی : پنج شنبه 27 خرداد ساعت 11 صبح
زمان پایان نظرسنجی : جمعه 28 خرداد ساعت 21

نتایج نظرسنجی شماره 2 انتخابات ریاست جمهوری 1400 ایران (نظرسنجی بعد از انصراف نامزدها)

به کدام نامزد انتخابات 1400 ریاست جمهوری رأی می دهید؟
آیا در انتخابات 1400 شرکت می کنید؟

نتایج نظرسنجی شماره 1 انتخابات ریاست جمهوری 1400 ایران (نظرسنجی قبل از انصراف نامزدها)

به کدام نامزد انتخابات 1400 ریاست جمهوری رأی می دهید؟
آیا در انتخابات 1400 شرکت می کنید؟