قیمت دلار
قیمت خودرو
سهام عدالت
استعلام سبد کالا
کارت سوخت
هواشناسی
برجام
اخبار فرهنگیان

سایت سامانه کارت ملی هوشمند www.ncr.ir, راهنمای ثبت نام و پیگیری

ورود به صفحه اصلی سایت سامانه کارت ملی هوشمند www.ncr.ir

ورود به صفحه ثبت نام کارت ملی هوشمند در سامانه ncr.ir

آموزش و راهنمای ثبت نام کارت ملی هوشمند + مراحل ثبت نام

ورود به سایت سامانه اعلام تغییر نشانی کارت ملی هوشمند

شرایط و راهنمای ثبت تغییر نشانی

شرایط ثبت نام کارت هوشمند ملی

پیگیری وضعیت ثبت نام کارت ملی هوشمند با کد ملی

پیگیری وضعیت ثبت نام کارت ملی هوشمند با کد رهگیری

ورود به صفحه اصلی سایت کارت هوشمند ملی www.ncr.ir سایت سامانه کارت ملی هوشمند www.ncr.ir, راهنمای ثبت نام و پیگیری

عصرایران
۱ اسفند ۱۳۹۷