#ماه محرم #اخبار آموزش و پرورش #اربعین #نقل و انتقالات فوتبال #دولت چهاردهم #المپیک #غزه #تراکتورسازی تبریز #استقلال #پرسپولیس

ورود به سایت سجاد وزارت علوم portal.saorg.ir, ثبت نام ازر دانشجویی و ثبت نام آزمون زبان MSRT در سامانه سجاد, ثبت درخواست کارنامه سلامت دانشجو و ...

ورود به صفحه آموزش و راهنمای سامانه سجاد وزارت علوم portal.saorg.ir, آموزش ثبت نام در سایت سجاد و دریافت تاییدیه مدرک و نحوه انتقالی دانشجو و ...