#یورو 2024 #اخبار آموزش و پرورش #نقل و انتقالات فوتبال #غزه #پرسپولیس #استقلال

ورود به سایت سخا sakha.epolice.ir, سامانه خدمات الکترونیک انتظامی سخا, ثبت نام در سامانه سخا نظام وظیفه

ورود به صفحه راهنمای سامانه سخا پلیس sakha.epolice.ir, آموزش سامانه خدمات الکترونیک انتظامی, نحوه ثبت نام در سایت سخا نظام وظیفه

آخرین اخبار پلیس و نیروی انتظامی