#کرونا #مذاکرات وین #جنگ غزه #اخبار استقلال #اخبار پرسپولیس #اخبار فرهنگیان

آموزش و راهنمای سایت سامانه سماح samah.haj.ir, آموزش ثبت نام پیاده روی اربعین در سامانه سماح

راهنمای سایت سماح (ثبت نام پیاده روی اربعین) samah.haj.ir

ورود به سایت سماح حج www.samah.haj.ir, ثبت نام پیاده روی اربعین در سامانه سماح اربعین

ورود به سایت سامانه سماح samah.haj.ir