#اخبار کرونا #اخبار بازگشایی مدارس #دریافت کارت واکسن vcr.salamat.gov.ir #اخبار افغانستان #اخبار آذربایجان #اخبار دولت #اخبار پرسپولیس #اخبار استقلال #ثبت نام واکسن کرونا salamat.gov.ir #اخبار فرهنگیان

آموزش و راهنمای سایت سامانه سماح samah.haj.ir, آموزش ثبت نام پیاده روی اربعین در سامانه سماح

راهنمای سایت سماح (ثبت نام پیاده روی اربعین) samah.haj.ir

ورود به سایت سماح حج www.samah.haj.ir, ثبت نام پیاده روی اربعین در سامانه سماح اربعین

ورود به سایت سامانه سماح samah.haj.ir