وی با اشاره به تعداد متقاضیان ثبت‌نام کننده در سایت مسکن فرهنگیان maskan.medu.ir خاطرنشان کرد: در این سامانه ۲۰۴ هزار و ۷۶۰ نفر ثبت‌نام و اطلاعات خود را تکمیل کرده‌اند که از این تعدادزنان سرپرست خانوار ۱۱ هزار و ۵۰۳ نفر؛کارکنان بالای ٢٠ سال ۵۳ هزار و ۱۲۹ نفر؛ زوج فرهنگی ۲۱ هزار و ۶۳۵ نفر؛ بازنشستگان ۱۷ هزار و ۶۷۶ نفر و سایرین ۱۰۰ هزار و ۸۱۷ نفر است.

شایان‌ذکر است، ویرایش در سامانه ثبت نام مسکن فرهنگیان maskan.medu.ir از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه 20 آذر آغاز و تا ساعت 20 روز ‌شنبه 23 آذرماه ادامه داشته است که در این مدت برای متقاضیان علاوه بر ویرایش و اصلاحات اولیه، امکان ثبت‌نام در سامانه فرهنگیان فاقد مسکن نیز وجود داشت.