سهام عدالت samanese.ir
ماه رمضان
برجام
اخبار فرهنگیان
اخبار حوزه و دانشگاه
کندو
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
فرتاک نیوز
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
فارس
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
روز پلاس
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

سایت زلزله نگاری ایران irsc.ut.ac.ir, مرکز لرزه نگاری دانشگاه تهران