برجام
نقل و انتقال فوتبال
قیمت دلار
قیمت خودرو
اخبار فرهنگیان
حوزه و دانشگاه
شماره تیم تاریخ ساعت
1 ایران - بلغارستان1397/06/30
جمعه
21:10
2 ایران - کانادا1397/06/31
شنبه
17:30
3 ایران - آمریکا1397/07/01
یکشنبه
17:30

توضیحات: در دور دوم این مسابقات، تیم ها در چهار گروه 4 تیمی قرار می گیرند، تیم اول هر گروه همراه دو تیم از بهترین تیم های دوم گروه ها به دور سوم راه می یابند و در دور سوم، تیم ها به دو گروه 3تیمی تقسیم می شوند.

حامیان ولایت
۲۳ تیر ۱۳۹۸
خبرورزشی
۲۳ تیر ۱۳۹۸
گسترش نیوز
۲۲ تیر ۱۳۹۸
دانستنی آنلاین
۲۲ تیر ۱۳۹۸
خبرنامه دانشجویان
۲۲ تیر ۱۳۹۸
تهران نیوز
۲۲ تیر ۱۳۹۸
خبرنامه دانشجویان
۲۲ تیر ۱۳۹۸
گسترش نیوز
۲۲ تیر ۱۳۹۸
خبرنامه دانشجویان
۲۲ تیر ۱۳۹۸
خبرنامه دانشجویان
۲۱ تیر ۱۳۹۸
راهبرد معاصر
۲۱ تیر ۱۳۹۸
راهبرد معاصر
۲۱ تیر ۱۳۹۸