اخبار پرسپولیس
اخبار استقلال
اخبار دربی
یارانه
کارت سوخت
برجام
قیمت ها
اخبار فرهنگیان
حوزه و دانشگاه
شماره تیم تاریخ ساعت
1 ایران - بلغارستان1397/06/30
جمعه
21:10
2 ایران - کانادا1397/06/31
شنبه
17:30
3 ایران - آمریکا1397/07/01
یکشنبه
17:30

توضیحات: در دور دوم این مسابقات، تیم ها در چهار گروه 4 تیمی قرار می گیرند، تیم اول هر گروه همراه دو تیم از بهترین تیم های دوم گروه ها به دور سوم راه می یابند و در دور سوم، تیم ها به دو گروه 3تیمی تقسیم می شوند.

تیتر برتر
۳۱ شهریور ۱۳۹۸
خبرنامه دانشجویان
۳۰ شهریور ۱۳۹۸
خبرنامه دانشجویان
۳۰ شهریور ۱۳۹۸
اقتصاد آنلاین
۲۹ شهریور ۱۳۹۸
خبرنامه دانشجویان
۲۸ شهریور ۱۳۹۸

دیگر رسانه ها

آخرین اخبار روز