#کالابرگ الکترونیک #غزه #پرسپولیس #استقلال #اخبار آموزش پرورش و فرهنگیان

ورود به سایت سامانه املاک و اسکان کشور amlak.mrud.ir وزارت راه و شهرسازی

آموزش و راهنمای ورود به سامانه املاک amlak.mrud.ir و ثبت نام در سایت سامانه ملی املاک