#کالابرگ الکترونیک #غزه #پرسپولیس #استقلال #اخبار آموزش پرورش و فرهنگیان

ورود به سایت ثبت نام بیمه تکمیلی فرهنگیان دانا apps1.dana-insurance.ir, سامانه ثبت نام بیمه تکمیلی فرهنگیان آموزش و پرورش بیمه دانا

ورود به صفحه آموزش و راهنمای سایت بیمه تکمیلی فرهنگیان دانا apps1.dana-insurance.ir, آموزش ورود به سایت بیمه تکمیلی دانا فرهنگیان و ثبت نام بیمه تکمیلی آموزش و پرورش

توضیحات:

فرهنگیان عزیز جهت ورود به سایت ثبت نام بیمه تکمیلی فرهنگیان (بیمه دانا) نام کاربری همان کد ملی بیمه شده اصلی و رمز عبور به صورت پیش فرض شماره پرسنلی میباشد.