#کالابرگ الکترونیک #غزه #پرسپولیس #استقلال #اخبار آموزش پرورش و فرهنگیان

ورود به سایت سیتا جهاد کشاورزی cita.maj.ir, ثبت نام وام جهاد کشاورزی, ثبت درخواست دامدار کارت در سامانه سیتا جهاد کشاورزی

ورود به صفحه آموزش و راهنمای سامانه سیتا جهاد کشاورزی cita.maj.ir, آموزش ثبت نام در سایت سیتا کشاورزی برای دریافت تسهیلات جهاد کشاورزی, راهنمای ثبت نام دامدار کارت

سایت سماک جهاد کشاورزی semak.maj.ir +راهنما ثبت نام در سامانه سماک و دریافت مجوز کشاورزی
سایت سامانه بازارگاه نهاده کشاورزی sps.bki.ir +راهنما خرید نهاده های کشاورزی
سایت ساما انرژی iranesp.ir +راهنما ثبت شناسه قبض صنعتی و کشاورزی
سایت سامانه سماسط samasat.ir, ثبت نام سامانه صنعت طیور
سایت سامانه کارا www.kara.mcls.gov.ir +راهنما ثبت نام وام اشتغال