#پاسخ موشکی و پهپادی ایران علیه اسرائیل #کالابرگ الکترونیک #غزه #پرسپولیس #استقلال #اخبار آموزش و پرورش

ورود به سایت بازارگاه نهاده های کشاورزی sps.bki.ir, ثبت نام و خرید نهاده های کشاورزی سامانه بازارگاه بانک کشاورزی

آموزش و راهنمای ثبت نام و خرید در سامانه بازارگاه نهاده های کشاورزی sps.bki.ir

سایت سماک جهاد کشاورزی semak.maj.ir +راهنما دریافت مجوز کشاورزی
سایت سیتا جهاد کشاورزی cita.maj.ir + راهنما ثبت نام وام دامداری و کشاورزی
سایت سامانه سماسط samasat.ir, ثبت نام سامانه صنعت طیور