#انتخابات ریاست جمهوری #شهید رئیسی #غزه #پرسپولیس #استقلال #اخبار آموزش پرورش و فرهنگیان

ورود به سامانه احراز هویت الکترونیکی ekyc.done.ir, دریافت نام کاربری و رمز سامانه روابط کار از سایت احراز هویت الکترونیکی

آموزش و راهنمای سامانه احراز هویت الکترونیکی سایت روابط کار ekyc.done.ir, نحوه احراز هویت الکترونیکی مدیرعامل و کارفرما و کارگر