#غزه #سایت حمایت hemayat.mcls.gov.ir, مشاهده دهک و درخواست بررسی دهک بندی خانوار #یارانه و کالابرگ الکترونیک #اپلیکیشن شما یارانه shoma.sfara.ir #اخبار انتخابات مجلس #نقل و انتقال فوتبال #استقلال #پرسپولیس #اخبار آموزش و پرورش

ورود به سایت سامانه کاردان روابط کار kardan.mcls.gov.ir, آموزش ایمنی کار و بهداشت کاردان

آموزش و راهنمای سامانه کاردان kardan.mcls.gov.ir, راهنمای شرکت در دوره آموزش ایمنی کار