#انتخابات ریاست جمهوری #اخبار آموزش و پرورش #نقل و انتقالات فوتبال #غزه #پرسپولیس #استقلال

ورود به سایت شما یارانه shoma.sfara.ir, سامانه ملی اعتبار, مشاهده اعتبار یارانه و کالابرگ الکترونیک, دانلود اپلیکیشن شما برای مدیریت یارانه, اپلیکیشن شما (کالابرگ الکترونیک) شبکه ملی اعتبار

ورود به صفحه آموزش و راهنمای سایت و اپلیکیشن شما یارانه shoma.sfara.ir, آموزش سامانه ملی اعتبار شما (کالابرگ الکترونیک), راهنمای کار با اپلیکیشن شما شبکه ملی اعتبار

# دانلود اپلیکیشن شما shoma برای اندروید و ios, دانلود اپلیکیشن کالابرگ الکترونیک

# سایت حمایت hemayat.mcls.gov.ir, راهنمای سامانه حمایت, مشاهده دهک خانوار و اعتراض به حذف یارانه

# سایت دولت من my.gov.ir, سامانه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند