#اخبار غزه و فلسطین #سامانه نظر نانوایی ها nazar.ir #اخبار هواشناسی #تعطیلی ها #آلودگی هوا #انتخابات مجلس #پرسپولیس #استقلال #اخبار فرهنگیان و آموزش و پرورش

ورود به صفحه راهنمای سامانه هدفمندی یارانه ها hadafmandi.ir, راهنمای کار با بخش های مختلف سایت سازمان هدفمندسازی یارانه ها

راهنمای سامانه هدفمندی یارانه ها www.hadafmandi.ir

ورود به سایت سامانه هدفمندی یارانه www.hadafmandi.ir, اطلاع رسانی ثبت نام جدید یارانه و اخبار یارانه ها و کالابرگ در سایت سازمان هدفمندسازی یارانه ها

ورود به سایت هدفمندی یارانه ها www.hadafmandi.ir
ورود به سایت ثبت نام یارانه جدید my.gov.ir +راهنمای ثبت نام یارانه در سایت دولت من +اخبار دولت هوشمند
سایت حمایت معیشتی hemayat.mcls.gov.ir + راهنما سامانه حمایت +اخبار یارانه و کالابرگ الکترونیک
سایت شما یارانه shoma.sfara.ir +راهنما برنامه شما کالابرگ الکترونیک +دانلود اپلیکیشن شما
مشاهده دارایی سهام عدالت در سایت سهام عدالت sahamedalat.ir +راهنما سامانه +اخبار سهام عدالت