#کرونا #مذاکرات وین #ثبت‌نام اربعین در سامانه سماح samah.haj.ir #جنگ غزه #اخبار استقلال #اخبار پرسپولیس #اخبار فرهنگیان

راهنمای سامانه دریافت کارت واکسن دیجیتال vcr.salamat.gov.ir, آموزش ثبت نام کارت واکسن در سامانه درخواست کارت واکسن وزارت بهداشت

راهنمای سامانه دریافت کارت واکسن vcr.salamat.gov.ir

ورود به سایت دریافت کارت واکسن دیجیتال vcr.salamat.gov.ir, ثبت درخواست در سامانه دریافت کارت واکسن, ثبت نام کارت واکسن

ورود به سایت دریافت کارت واکسن vcr.salamat.gov.ir


ورود به سامانه دریافت کارت واکسن دیجیتال دوزبانه vcr.salamat.gov.ir


سایت سامانه ایران من کرونا omid.gov.ir+راهنما سامانه امید شهروندی, استعلام سلامت شهروندان
سایت ثبت نام واکسن کرونا salamat.gov.ir +راهنمای سامانه واکسیناسیون وزارت بهداشت
سایت ثبت نام واکسن در خانه vaccine.sbmu.ac.ir +راهنمای ثبت نام