#کالابرگ الکترونیک #غزه #پرسپولیس #استقلال #اخبار آموزش و پرورش

ورود به سایت سامانه ایران من کرونا omid.gov.ir, سکوی خدمات شهروندی سامانه امید, استعلام وضعیت واکسیناسیون و QR کد اصناف, مجوز تردد مسافران, استعلام وضعیت سلامت رانندگان از سایت ایران من

ورود به صفحه آموزش و راهنمای سامانه امید کرونا omid.gov.ir, آموزش سایت ایران من شهروندی, راهنمای استعلام وضعیت سلامت شهروندان ، مسافران ، اصناف و حمل و نقل در سامانه ایران من