#کرونا #مذاکرات وین #ثبت‌نام اربعین در سامانه سماح samah.haj.ir #جنگ غزه #اخبار استقلال #اخبار پرسپولیس #اخبار فرهنگیان

آموزش و راهنمای سامانه تاییدیه تحصیلی آموزش و پرورش emt.medu.ir, نحوه دریافت تاییدیه مدارک تحصیلی

راهنمای سامانه تاییدیه مدارک تحصیلی emt.medu.ir

ورود به سایت تاییدیه تحصیلی www.emt.medu.ir, ثبت نام در سامانه تاییدیه تحصیلی آموزش و پرورش برای دریافت تاییدیه مدرک تحصیلی

ورود به سایت تاییدیه تحصیلی emt.medu.ir