#کالابرگ الکترونیک #غزه #پرسپولیس #استقلال #اخبار آموزش پرورش و فرهنگیان

ورود به سایت سامانه اطلاعات خودروهای گازسوز کشور www.irngv.ir, ثبت نام تبدیل خودرو به دوگانه سوز

سایت گازسوز کردن خودرو طرح رایگان gcr.niopdc.ir, سایت ثبت نام دوگانه سوز کردن خودرو به صورت رایگانفیلم راهنمای ثبت نام درخواست تبدیل خودرو به دوگانه سوز در سامانه IRNGV

مدارک موردنیاز در هنگام مراجعه به مرکز خدمات: کارت ملی و کارت خودرو