#غزه #سایت حمایت hemayat.mcls.gov.ir, مشاهده دهک و درخواست بررسی دهک بندی خانوار #تعطیلی مدارس #اخبار انتخابات #یارانه و کالابرگ الکترونیک #وضعیت راه ها #هواشناسی #پرسپولیس #استقلال #اخبار آموزش و پرورش

ورود به سایت سامانه صدور گواهی اسقاط خودرو nnhk.ir, سایت نوسازی خودرو , مشاهده وضعیت ثبت نام و تایید مدارک مراکز اسقاط در سامانه نوسازی

ورود به صفحه راهنمای سامانه صدور گواهی اسقاط خودرو nnhk.ir سامانه نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده, نحوه ثبت نام در سامانه صدور گواهی اسقاط