#پاسخ موشکی و پهپادی ایران علیه اسرائیل #کالابرگ الکترونیک #غزه #پرسپولیس #استقلال #اخبار آموزش و پرورش

ورود به سایت اظهارنامه مالیاتی tax.gov.ir, سامانه عملیات الکترونیکی مالیات, ثبت اظهارنامه الکترونیک در سامانه اظهارنامه مالیاتی

آموزش و راهنمای سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی tax.gov.ir, راهنمای ثبت نام در سایت اظهارنامه مالیاتی و دریافت کد اقتصادی