#بازیهای آسیایی هانگژو #مشاهده دهک بندی در سامانه حمایت hemayat.mcls.gov.ir #اخبار انتخابات مجلس #اخبار پرسپولیس #اخبار استقلال #سایت مای مدیو my.medu.ir+راهنما #اخبار آموزش و پرورش (فرهنگیان و دانش آموزان)

آموزش و راهنمای سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی tax.gov.ir, راهنمای ثبت نام در سایت اظهارنامه مالیاتی و دریافت کد اقتصادی

راهنمای سامانه عملیات الکترونیکی مالیاتی tax.gov.ir

ورود به سایت اظهارنامه مالیاتی tax.gov.ir, سامانه عملیات الکترونیکی مالیات

ورود به سامانه عملیات الکترونیکی مالیات tax.gov.ir