#غزه #سایت حمایت hemayat.mcls.gov.ir, مشاهده دهک و درخواست بررسی دهک بندی خانوار #یارانه و کالابرگ الکترونیک #اپلیکیشن شما یارانه shoma.sfara.ir #اخبار انتخابات مجلس #نقل و انتقال فوتبال #استقلال #پرسپولیس #اخبار آموزش و پرورش

راهنمای دریافت فیش حقوقی شرکت نفت portal.nioc.ir +اخبار شرکت نفت


https://khabarpu.com/img/post/1613397007.png

راهنمای تصویری مشاهده و دریافت فیش حقوقی شرکت نفت:

ابتدا وارد سایت فیش حقوقی شرکت نفت portal.nioc.ir می‌شوید

در سمت چپ سایت نام کاربری و رمز عبور خود را وارد نمایید سپس مانند تصویر زیر گزینه «ورود به سامانه» را انتخاب کنید.

نکته : درصورتی که نام کاربری در سامانه جامع فناوری ارتباطات و اطلاعات ندارید، شماره پرسنلی خود را به عنوان نام کاربری و رمز پرونده پرسنلی را به عنوان کلمه عبور وارد نمایید.

https://khabarpu.com/img/post/1613396489.png


آموزش بازیابی کلمه عبور در سایت فیش حقوقی شرکت نفت

برای بازیابی کلمه عبور مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهاﯾﺪ ﻟﻄﻔﺎ ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻓﻨﺎوری اﻃﺎﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ اﻣﻮر اداری ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.  (اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎران رﺳﻤﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪPR/004/002/32 و ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎران ﮐﺎرﮔﺮی و ﻗﺮاردادی از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪPR/007/002/32 در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﯿﺮو اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.)


 • تور چابهار لحظه آخری از 8,490,000 تومان
 • تور استانبول لحظه آخری از 7,420,000 تومان
 • در تماس مهم تلفنی وزرای خارجه ایران و پاکستان چه گذشت؟
 • این تالاب مهم کشور احتمالا تا ۳۵ سال دیگر خشک شود
 • تحلیل امروز بیت کوین (۴ اسفند ۱۴۰۲)
 • نقشه اسرائیل و آمریکا علیه ایران /فرمانده ای که به مصاف تجزیه طلبان رفت
 • دعوت به همکاری نیروی خدماتی در شرکت بازرگانی مهر ماندگار سرمایه
 • فروش قسطی این خودروی چینی / مدیران خودرو همه را غافلگیر کرد
 • دوره آموزشی بیمه پاسارگاد این بار در مسیر بیمه حمل و نقل
 • شرایط دریافت کالابرگ الکترونیک فجرانه اعلام شد
 • پراید ۲۰۲۳ در راه بازار خودرو/ عکس

 • 1- ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ و درﯾﺎﻓﺖ رﻣﺰ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ روی ﻟﯿﻨﮏ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

  https://khabarpu.com/img/post/1613396447.png

  2- اﺑﺘﺪا راﻫﻨﻤﺎی ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر را ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﻣﺮاﺣﻞ آن را ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ آﺗﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

  https://khabarpu.com/img/post/1613396462.png

  3- ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول، ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی (ﺷﻤﺎره ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ) و ﮐﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮی را وارد و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺪ اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

  https://khabarpu.com/img/post/1613396470.png

  4- ﭘﺲ از ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﺪ اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ ، اﯾﻦ ﮐﺪ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 20000616 ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

  https://khabarpu.com/img/post/1613396477.png

  در صورت بروز هرگونه مشکل برای ورود به سامانه میتوانید با شماره تلفن 61623300-021 مرکز خدمات کاربران فناوری اطلاعات شرکت ملی نفت تماس حاصل فرمایید.  

  خرید رپورتاژ آگهی در خبرپو
  آخرین اخبار روز