سامانه سلامت کرونا salamat.gov.ir
اخبار کرونا
سیل و طوفان
اخبار هواشناسی
اخبار تعطیلی ها
برجام
اخبار فرهنگیان

سایت درخواست یارانه و سبد حمایت معیشتی www.hemayat.mcls.gov.ir

ورود به سایت حمایت معیشتی www.hemayat.mcls.gov.ir
برای ثبت اعتراض به حذف یارانه معیشتی و ثبت خانوار جدید در سامانه حمایت معیشتی hemayat.mcls.gov.ir و ثبت درخواست بررسی مجدد دریافت بسته حمایتی و یارانه بنزین

سایت درخواست یارانه و سبد حمایت معیشتی www.hemayat.mcls.gov.ir


آموزش و راهنمای کار با سایت حمایت معیشتی hemayat.mcls.gov.ir
راهنمای مشاهده وضعیت و ثبت اعتراض به حذف یارانه و ثبت خانوار جدید در سامانه حمایت معیشتی

راهنمای ورود و کار با سایت حمایت معیشتی hemayat.mcls.gov.ir

جاماندگان طرح حمایت معیشتی که پیامک دریافت نکرده اند, چکار کنند؟

آخرین اخبار یارانه ها
آخرین اخبار روز