اخبار تعطیلی ها و محدودیت های کرونایی
اخبار کرونا
یارانه
نرخ ارز
بورس
سامانه سجام sejam.ir
دارایی سهام عدالت sahamedalat.ir
سهام عدالت samanese.ir
هواشناسی
وضعیت راه‌ها
انتخابات آمریکا
قره باغ
قیمت سکه و طلا
اخبار پرسپولیس
اخبار استقلال
اخبار انتخابات 1400
سامانه شاد shad.ir
اخبار فرهنگیان

سایت درخواست یارانه و سبد حمایت معیشتی www.hemayat.mcls.gov.ir

ورود به سایت حمایت معیشتی www.hemayat.mcls.gov.ir
برای ثبت اعتراض به حذف یارانه معیشتی و ثبت خانوار جدید در سامانه حمایت معیشتی hemayat.mcls.gov.ir و ثبت درخواست بررسی مجدد دریافت بسته حمایتی و یارانه بنزین

سایت درخواست یارانه و سبد حمایت معیشتی www.hemayat.mcls.gov.ir


آموزش و راهنمای کار با سایت حمایت معیشتی hemayat.mcls.gov.ir
راهنمای مشاهده وضعیت و ثبت اعتراض به حذف یارانه و ثبت خانوار جدید در سامانه حمایت معیشتی

راهنمای ورود و کار با سایت حمایت معیشتی hemayat.mcls.gov.ir

جاماندگان طرح حمایت معیشتی که پیامک دریافت نکرده اند, چکار کنند؟

آخرین اخبار یارانه ها