#انتخابات ریاست جمهوری #اخبار آموزش و پرورش #نقل و انتقالات فوتبال #غزه #پرسپولیس #استقلال #سامانه مای مدیو my.medu.ir

ورود به سایت پاکنا pakna.karmandiran.ir, پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری سامانه پاکنا, ثبت احکام کارگزینی در سایت پاکنا کارمند ایران

راهنمای ورود به سامانه پاکنا در سایت کارمند ایران pakna.karmandiran.ir, آموزش ثبت احکام کارگزینی در سایت پاکنا کارمندان دولت

ورود به سایت کارمند ایران www.karmandiran.ir +راهنمای سامانه کارمند ایران
ورود به سایت سامانه ثبت حقوق و مزایا کارکنان نظام اداری m29.karmandiran.ir +راهنما
آخرین اخبار کارمندان, اخبار حقوق کارکنان دولت و بازنشسته