#انتخابات ریاست جمهوری #اخبار آموزش و پرورش #نقل و انتقالات فوتبال #غزه #پرسپولیس #استقلال #سامانه مای مدیو my.medu.ir

ورود به سایت سامانه کارمند ایران www.karmandiran.ir, سامانه کارکنان نظام اداری کارمند ایران, ثبت حقوق و مزایا کارمندان دولت

آموزش و راهنمای سامانه کارمند ایران karmandiran.ir, راهنمای سامانه پاکنا و سامانه ثبت حقوق و مزایا در سایت کارمند ایران

ورود به سایت پاکنا کارمند ایران pakna.karmandiran.ir+ راهنما سامانه پاکنا
ورود به سایت سامانه ثبت حقوق و مزایا کارمندان m29.karmandiran.ir +راهنما
آخرین اخبار کارمندان, اخبار حقوق کارکنان دولت و بازنشسته