#اخبار کرونا #المپیک 2020 توکیو #ثبت نام واکسن کرونا salamat.gov.ir #اخبار دولت سیزدهم, کابینه دولت #ثبت نام دانش آموزان در سامانه پادا pada.medu.ir #اخبار افغانستان #بورس #برجام #اخبار پرسپولیس #اخبار استقلال #اخبار فرهنگیان

آموزش و راهنمای سامانه کارمند ایران karmandiran.ir, راهنمای سامانه پاکنا و سامانه ثبت حقوق و مزایا در سایت کارمند ایران

راهنمای سامانه کارمند ایران www.karmandiran.ir

ورود به سایت سامانه کارمند ایران www.karmandiran.ir, سامانه کارکنان نظام اداری کارمند ایران

ورود به سایت سامانه کارمند ایران karmandiran.ir
ورود به سایت پاکنا کارمند ایران pakna.karmandiran.ir+ راهنما سامانه پاکنا
ورود به سایت سامانه ثبت حقوق و مزایا کارمندان m29.karmandiran.ir +راهنما