#انتخابات ریاست جمهوری #اخبار آموزش و پرورش #نقل و انتقالات فوتبال #غزه #پرسپولیس #استقلال

ورود به سایت تمرین یار www.tamrinyar.ir، راهنمای سامانه تمرین یار، ارایه تکلیف و برگزاری آزمون آنلاین در سامانه تمرین یار معلمان، ثبت نام و عضویت در سایت تمرین یار

 


1- فیلم راهنمای ثبت نام معلمین در سامانه تمرین یار

2- فیلم راهنمای ثبت نام دانش آموزان در سامانه تمرین یار

3- فیلم آموزش ایجاد درس در صفحه ی شخصی معلم در تمرین یار

4- فیلم راهنمای اضافه کردن دانش آموز در تمرین یار

5- فیلم راهنمای اضافه کردن عنوان یک آزمون یا تکلیف در تمرین یار

6- فیلم راهنمای اضافه کردن سوال به هر تکلیف در تمرین یار

7- فیلم راهنمای ورود دانش آموزان به صفحه ی شخصی خود در تمرین یار