#اخبار کرونا #المپیک 2020 توکیو #ثبت نام واکسن کرونا salamat.gov.ir #اخبار دولت سیزدهم, کابینه دولت #ثبت نام دانش آموزان در سامانه پادا pada.medu.ir #اخبار افغانستان #بورس #برجام #اخبار پرسپولیس #اخبار استقلال #اخبار فرهنگیان

راهنمای سامانه فاینال final.medu.ir, آموزش ارسال اطلاعات به فاینال و دریافت کارت جلسه از سایت سامانه فاینال

راهنمای سامانه فاینال final.medu.ir

ورود به سایت فاینال آموزش و پرورش final2.medu.ir, سامانه فاینال امتحانات نهایی دانش آموزان final.medu.ir

ورود به سایت فاینال آموزش و پرورش final2.medu.ir

سایت سیدا آموزش و پرورش sida.medu.ir +راهنمای سامانه سیدا