#پاسخ موشکی ایران #کالابرگ الکترونیک #غزه #پرسپولیس #استقلال #اخبار آموزش و پرورش

ورود به سایت پادا pada.medu.ir, ثبت نام مدارس در سامانه پادا, مشاهده کارنامه و پرونده الکترونیکی دانش آموزان در سایت پادا

راهنمای سامانه پادا آموزش و پرورش pada.medu.ir, آموزش ثبت نام دانش آموزان در سایت پادا و مشاهده کارنامه دانش آموزان در سایت پرونده الکترونیکی دانش آموز

نکات!
  1. کلیه فرآیندهای ثبت نام دانش آموزان مدارس استثنایی در سامانه سیدا sida.medu.ir توسط مدیر یا معاون اجرایی انجام می‌شود و نیازی به ثبت نام در سامانه پادا pada.medu.ir نیست.
  2. پیش ثبت نام دانش آموزان پایه دهم بر اساس نتایج هدایت تحصیلی در رشته های دارای اولویت «الف» در سایت پادا pada.medu.ir بخش پیش ثبت نام فعال گردیده است.
  3. طبق ابلاغیه وزارت آموزش و پرورش برای آن دسته از مدارسی که نتایج هدایت تحصیلی آنها در سامانه همگام hamgam.medu.ir آماده است عملیات پیش ثبت نام دانش آموزان پایه دهم را می توان در سامانه پادا بخش پیش ثبت نام انجام داد.

سایت سیدا آموزش و پرورش sida.medu.ir +راهنمای سامانه سیدا
سایت هدایت تحصیلی دانش آموزان ht.medu.ir + راهنمای سامانه هدایت تحصیلی