#اخبار کرونا #اخبار پرسپولیس #اخبار انتخابات عراق #دریافت کارت واکسن vcr.salamat.gov.ir #اخبار آذربایجان #اخبار دولت #اخبار استقلال #ثبت نام واکسن کرونا salamat.gov.ir #اخبار فرهنگیان

ورود به سایت هدایت تحصیلی و مشاوره دانش آموزان www.ht.medu.ir, سامانه هدایت تحصیلی آموزش و پرورش

ورود به سایت هدایت تحصیلی www.ht.medu.ir

سایت پادا pada.medu.ir +راهنما ثبت نام دانش آموز و مشاهده کارنامه سامانه پادا
سایت سیدا آموزش و پرورش sida.medu.ir +راهنما ثبت نمرات در سامانه سیدا


راهنمای ورود به سامانه هدایت تحصیلی ht.medu.ir

https://khabarpu.com/img/post/1589369978.png