سیل
هواشناسی
سهام عدالت
برجام
اخبار فرهنگیان
اخبار حوزه و دانشگاه
اقتصاد آنلاین
2 ساعت پیش

سایت همگام مدارس hamgam.medu.ir, اخبار و راهنمای سامانه همگام

ورود به صفحه اصلی سایت همگام مدارس hamgam.medu.ir سایت همگام مدارس hamgam.medu.ir, اخبار و راهنمای سامانه همگام

دانلود اپلیکیشن سینا روبیک آموزش و پرورش

ورود به سایت مدارس خارج از کشور www.edosa.ir ادوسا

مدارس فعال پورتال همگام (امتیاز بندی جدید) + ورود به سایت هر مدرسه

ورود به صفحه حساب کاربری login در سامانه همگام مدارس کشور

ورود به صفحه محتوی آموزشی در سامانه همگام


خدمات مدیران مدارس در سایت سامانه همگام
فیش حقوقی کارمندان در سایت سامانه همگام ثبت حضور و غیاب آنلاین توسط مدیران مدارس در سایت همگام ثبت برنامه هفتگی توسط مدیران مدارس در سامانه همگام آئین نامه ها و بخشنامه ها در سایت سامانه همگام مدارس تعریف انتخابات دانش آموزی توسط مدیران مدارس در پورتال همگام
خدمات معلمان و دانش آموزان و اولیاء دانش آموز
ثبت نمرات توسط معلمان مدارس در سایت سامانه همگام

همگام جامع ترین پورتال ملی مدارس کشور با هدف ارتقای سطح دسترسی به تجهیزات و فناوری‌های نوین آموزشی و تربیتی در راستای اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و یکپارچه سازی کلیه سامانه های مرتبط می‌باشد.
از مهمترین اهداف این مجموعه زمینه سازی جهت ایجاد تحول مبتنی بر فناوری اطلاعات در برنامه‌های آموزشی و پرورشی، تحقق عدالت آموزشی، تسهیل فرآیندهای موجود آموزشی و اداری و ارائه برنامه های آموزشی و دروس دوره های تحصیلی به صورت الکترونیکی می‌باشد.
پشتبانی سایت سامانه همگام مدارس کشور