کارت سوخت
سهمیه بندی سوخت و قیمت بنزین
اخبار یارانه ها
ثبت نام مسکن ملی tem.mrud.ir
تیم ملی فوتبال
اخبار هواشناسی
اخبار وضعیت راهها
اخبار تعطیلی مدارس
اخبار انتخابات
اخبار فرهنگیان

سایت همگام مدارس hamgam.medu.ir, اخبار و راهنمای سامانه همگام

ورود به صفحه اصلی سایت همگام مدارس hamgam.medu.ir سایت همگام مدارس hamgam.medu.ir, اخبار و راهنمای سامانه همگام

ورود به صفحه حساب کاربری login در سامانه همگام مدارس کشور

ورود به سایت مدارس خارج از کشور www.edosa.ir ادوسا

مدارس فعال پورتال همگام (امتیاز بندی جدید) + ورود به سایت هر مدرسه

ورود به صفحه محتوی آموزشی در سامانه همگام

دانلود اپلیکیشن سینا روبیک آموزش و پرورش
خدمات مدیران مدارس در سایت سامانه همگام:
فیش حقوقی کارمندان در سایت سامانه همگام ثبت حضور و غیاب آنلاین توسط مدیران مدارس در سایت همگام ثبت برنامه هفتگی توسط مدیران مدارس در سامانه همگام آئین نامه ها و بخشنامه ها در سایت سامانه همگام مدارس تعریف انتخابات دانش آموزی توسط مدیران مدارس در پورتال همگام
خدمات معلمان و دانش آموزان و اولیاء دانش آموز:
ثبت نمرات توسط معلمان مدارس در سایت سامانه همگام
پشتبانی سایت سامانه همگام مدارس کشور
آخرین اخبار روز