#کالابرگ الکترونیک #غزه #پرسپولیس #استقلال #اخبار آموزش و پرورش

ورود به سایت سیدا آموزش و پرورش sida.medu.ir, سامانه دانش آموزی سیدا, ثبت نمرات در سامانه سیدا

راهنمای سامانه سیدا آموزش و پرورش sida.medu.ir سامانه یکپارچه دانش آموزی, نحوه ورود و ثبت نمرات در سامانه سیدا

 نکات: 

نام کاربری همان کد ملی شما و کلمه عبور در صورتی که برای اولین بار وارد سامانه سیدا می‌شوید همان کد پرسنلی شما برای ورود به سامانه می‌باشد.