#اخبار کرونا #اخبار دولت #نقل و انتقال فوتبال #اخبار پرسپولیس #اخبار استقلال #ثبت نام واکسن کرونا salamat.gov.ir #بورس #افغانستان #اخبار فرهنگیان

آموزش و راهنمای کامل کار با سامانه lms دانشگاه فرهنگیان

راهنمای سامانه lms دانشگاه فرهنگیان

ورود به سایت سامانه lms دانشگاه فرهنگیان www.lms.cfu.ac.ir, سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی دانشگاه فرهنگیان, برای ورود استان خود را انتخاب کنید

ورود به سایت lms دانشگاه فرهنگیان lms.cfu.ac.ir
سایت سامانه گلستان دانشگاه فرهنگیان education.cfu.ac.ir +راهنما سامانه مروارید دانشگاه فرهنگیان
سایت دانشگاه فرهنگیان www.cfu.ac.ir +راهنما  ثبت نام دانشگاه فرهنگیان
سامانه هدف دانشگاه فرهنگیان hadaf.cfu.ac.ir +راهنما مرکز هوشمندسازی دانشگاه فرهنگیان