#دولت چهاردهم #اخبار آموزش و پرورش #اربعین #نقل و انتقالات فوتبال #المپیک #غزه #تراکتورسازی تبریز #استقلال #پرسپولیس

ورود به سایت گلستان دانشگاه فرهنگیان education.cfu.ac.ir, سیستم جامع گلستان فرهنگیان, سامانه آموزش دانشگاه فرهنگیان

آموزش و راهنمای سایت سامانه گلستان دانشگاه فرهنگیان education.cfu.ac.ir, آموزش ورود به سیستم گلستان دانشگاه فرهنگیان

سایت دانشگاه فرهنگیان www.cfu.ac.ir + راهنما ثبت نام دانشگاه فرهنگیان
سایت سامانه lms دانشگاه فرهنگیان lms.cfu.ac.ir + راهنمای ورود به سامانه آموزش دانشگاه فرهنگیان
سامانه هدف دانشگاه فرهنگیان www.hadaf.cfu.ac.ir, مرکز هوشمندسازی دانشگاه فرهنگیان
سایت سامانه گلستان دانشگاه فرهنگیان education.cfu.ac.ir, سامانه مروارید دانشگاه فرهنگیان
سایت ضمن خدمت فرهنگیان ltms.medu.ir +راهنما سامانه LTMS
سایت بیمه تکمیلی دانا فرهنگیان apps1.dana-insurance.ir +راهنمای ثبت نام