اخبار ترور و شهادت پدر هسته ای ایران + انتقام ایران
اخبار تعطیلی ها و محدودیت های کرونایی
اخبار کرونا
یارانه
نرخ ارز
بورس
سامانه سجام sejam.ir
سهام عدالت samanese.ir
هواشناسی
اخبار پرسپولیس
اخبار استقلال
اخبار انتخابات 1400
اخبار فرهنگیان

ورود به سایت آموزشیار دانشگاه آزاد www.edu.iau.ac.ir, سامانه مدیریت یکپارچه امور آموزشی دانشگاه آزاد, سامانه آموزشیار دانشگاه آزاد + راهنمای ورود دانشجویان و پرسنل و اساتید به آموزشیار

ورود به سایت سامانه آموزشیار دانشگاه آزاد edu.iau.ac.ir +راهنما


راهنمای ورود دانشجویان به سامانه آموزشیار

راهنمای ورود دانشجویان به سامانه آموزشیار


راهنمای ورود اساتید به سامانه آموزشیار

توجه : به منظور بالا بردن امنیت لاگین اساتید گرامی لطفا پس از اولین ورود پسورد خود را تغییر داده و از سیستم خارج شده و مجددا با پسورد جدید وارد شوید

راهنمای ورود اساتید به سامانه آموزشیار


راهنمای ورود پرسنل به سامانه آموزشیار دانشگاه آزاد

توجه : به منظور بالا بردن امنیت لاگین پرسنل گرامی دانشگاه آزاد لطفا پس از اولین ورود پسورد خود را تغییر داده و از سیستم خارج شده و مجددا با پسورد جدید وارد شوید

راهنمای ورود پرسنل به سامانه آموزشیار


مرتبط: