#کرونا #مذاکرات وین #ثبت‌نام اربعین در سامانه سماح samah.haj.ir #جنگ غزه #اخبار استقلال #اخبار پرسپولیس #اخبار فرهنگیان

آموزش و راهنمای جامع سایت دانشگاه فرهنگیان cfu.ac.ir, آموزش ثبت نام غیرحضوری دانشگاه فرهنگیان

راهنمای سایت دانشگاه فرهنگیان cfu.ac.ir

ورود به سایت دانشگاه فرهنگیان www.cfu.ac.ir, ثبت نام دانشگاه فرهنگیان و ورود به سیستم دانشگاه فرهنگیان

ورود به سایت دانشگاه فرهنگیان cfu.ac.ir


سایت سامانه lms دانشگاه فرهنگیان lms.cfu.ac.ir + راهنما
سایت سامانه هدف دانشگاه فرهنگیان hadaf.cfu.ac.ir, مرکز هوشمندسازی دانشگاه فرهنگیان
سامانه گلستان دانشگاه فرهنگیان education.cfu.ac.ir, سامانه مروارید, ثبت نام دانشگاه فرهنگیان
سایت ضمن خدمت فرهنگیان ltms.medu.ir +راهنما سامانه LTMS
سامانه بیمه تکمیلی دانا فرهنگیان apps1.dana-insurance.ir+راهنما