#کالابرگ الکترونیک #غزه #پرسپولیس #استقلال #اخبار آموزش و پرورش

ورود به سایت lms پیام نور www.lms.pnu.ac.ir, سامانه آموزش دانشگاه پیام نور, سامانه lms پیام نور

سایت سامانه گلستان پیام نور reg.pnu.ac.ir +راهنمای ورود به سیستم گلستان دانشگاه پیام نور
سایت سامانه lms دانشگاه فرهنگیان lms.cfu.ac.ir +راهنمای سامانه آموزش مجازی دانشگاه فرهنگیان
 
سایت ایرانداک irandoc.ac.ir, جستجوی پایان نامه در سامانه گنج ایرانداک +راهنما

فیلم راهنمای آموزش ورود به سامانه lms و نحوه اتصال از طریق مرورگر به کلاس های الکترونیکی دانشگاه پیام نور

فیلم آموزشی نحوه اتصال از طریق موبایل به کلاس های الکترونیکی دانشگاه پیام نور