سامانه سلامت کرونا salamat.gov.ir
اخبار کرونا
سیل و طوفان
حمایت معیشتی hemayat.mcls.gov.ir
اخبار هواشناسی
اخبار تعطیلی ها
برجام
اخبار فرهنگیان

سایت سامانه رفاه www.samanehrefah.ir, ثبت نام افراد بیکار و کم درآمد

ورود به سایت سامانه رفاه samanehrefah.mcls.gov.ir برای ثبت نام سرپرست خانوار بیکار, افراد کم درآمد و دیگر خدمات حمایتی دولت
سایت سامانه رفاه www.samanehrefah.ir, ثبت نام افراد بیکار و کم درآمد


سامانه کارورزی وزارت کار www.karvarzi.mcls.gov.ir
آخرین اخبار روز