#جام ملت‌های فوتسال آسیا #تیم ملی فوتبال #اخبار استقلال #اخبار پرسپولیس #اخبار فرهنگیان

راهنمای سامانه فیش حقوقی فرهنگیان fish.medu.ir, آموزش دریافت فیش حقوق آموزش و پرورش

راهنمای سامانه فیش حقوقی فرهنگیان fish.medu.ir

ورود به سایت فیش حقوقی فرهنگیان fish.medu.ir دریافت فیش حقوقی فرهنگیان در سامانه فیش حقوق آموزش و پرورش

ورود به سایت فیش حقوقی فرهنگیان fish.medu.ir


نکات:


سایت پروفایل فرهنگیان profile.medu.ir + راهنما سامانه کارتابل فرهنگیان
سایت سامانه رتبه بندی معلمان rtb.medu.ir +راهنمای سامانه رتبه بندی فرهنگیان
سایت سامانه ضمن خدمت فرهنگیان ltms.medu.ir + راهنما
سایت همگام مدارس hamgam.medu.ir + راهنما سامانه همگام آموزش و پرورش