#جام ملت‌های فوتسال آسیا #دلار #اخبار استقلال #اخبار پرسپولیس #اخبار فرهنگیان

آموزش و راهنمای سایت هوش hoosh.medu.ir و آزمون مدارس استعدادهای درخشان برای ثبت نام آزمون سمپاد مدارس

راهنمای ثبت نام آزمون سمپاد پایه هفتم hoosh.medu.ir

ورود به سایت هوش استعدادهای درخشان hoosh.medu.ir, سایت ثبت نام آزمون ورودی مدارس سمپاد (تیزهوشان) پایه هفتم

ورود به سایت ثبت نام آزمون سمپاد (تیزهوشان) پایه هفتم hoosh.medu.ir


سایت آزمون آموزش و پرورش azmoon.medu.ir + راهنمای ثبت نام آزمون ورودی سمپاد (استعدادهای درخشان)

سایت سامانه سناد snd.medu.ir + راهنما
سایت سیدا آموزش و پرورش sida.medu.ir +راهنمای سامانه سیدا
سایت پادا آموزش و پرورش pada.medu.ir, ثبت نام دانش آموز در سامانه پادا +راهنما