در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

دولت ترامپ در حال بررسی موضع‌ نهایی در قبال برجام است