در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

حکم 'شک پس از سلام دادن در نماز' چیست؟