در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

آمریکا سفیر ترکیه را احضار کرد