در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

آیا زن برای به آسایش رسیدن مرد آفریده شده است؟