فروشگاه اینترنتی مدیسه
در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

آیا نماز خواندن روى تخت و تشک ابرى صحیح است؟