در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

ترامپ با روسیه تبانی نداشته است