در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

تصمیم ترامپ در مورد برجام آمریکا را منزوی می کند